Wedstrijdreglement Giveaway Essevee eSports x Skyline

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Grensverleggend nv en Skyline Communications nv met respectievelijk ondernemingsnummer 0833.092.517, gevestigd op Kastanjelaan 75, 9870 Zulte en ondenemingsnummer 0428.257.869, gevestigd op Ambachtenstraat 33 8870 Izegem. Deelname houdt in dat de deelnemers raden hoeveel meter de eSporter van SV Zulte Waregem, Geoffrey Meghoe, heeft gelopen in 12 minuten op datum 29 april 2021 op de loopband in het fitnesscentrum van Skyline Communications Ambachtenstraat 33 8870  Izegem. Geldige deelname is jouw antwoord plaatsen onder volgende post; ... Enkel de eerste reactie die je plaatste telt als geldige deelname. Deelnemen kan tot en met ten laatste op vrijdag 14 mei.

2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Grensverleggend nv en Skyline Communications nv . 

3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

4. Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar dienen bij de prijsafhaling vergezeld te zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger.

6. Medewerkers van Grensverleggend nv en Skyline Communications nv  zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

7. Grensverleggend nv en Skyline Communications nv behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Grensverleggend nv en Skyline Communications nv.

8. De prijzen dienen afgehaald te worden in de Essevee Shop Zuiderlaan 17 8790 Waregem op nader te bepalen datum.

9. Er worden 2 winnaars bepaald a.d.h.v het antwoord. De 2 deelnemers die het dichtst  bij de afstand zitten bij het juiste antwoord zitten, winnen, in geval van ex equo volgt lottrekking.  

10. Winnaar 1 heeft de keuze uit een PS5 en een XBOX S, winnaar 2 ontvangt de niet gekozen prijs door winnaar 1.

11. De wedstrijd op Facebook en Instagram loopt van 4 mei tot en met 14 mei 2021. Op 15 mei 2021 worden de winnaars gekozen.

12. De winnaars worden via social media verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.

13. Grensverleggend nv Skyline Communications nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

14. Grensverleggend nv Skyline Communications nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.

15. Grensverleggend nv en Skyline Communications nv behouden zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Grensverleggend nv en Skyline Communications nv, de omstandigheden dit vereisen. Grensverleggend nv en Skyline Communications nv kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Grensverleggend nv.

16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Grensverleggend nv en Skyline Communications nv om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Close