webbanner_fans-ticketactie

Wedstrijdreglement ticketingactie Essevee-Cercle Brugge/Kortrijk (2 tot en met 24 september 2021)

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Grensverleggend nv met ondernemingsnummer 0833.092.517, gevestigd op Kastanjelaan 75, 9870 Zulte. Deelname houdt in een abonnee (bij SV Zulte Waregem seizoen 2021-2022) drie of vier tickets aankoopt voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge van 11/09/2021 en/of tegen KV Kortrijk 25/09/2021 a.d.h.v. de webpagina https://essevee.tickethour.be of in de Essevee Shop, ten laatste op vrijdag 10 september 17u00 voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge en ten laatste op vrijdag 24 september 17u00 voor de match tegen KV Kortrijk.

2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Grensverleggend nv.

3. Door aankoop van 3 of 4 tickets neemt de abonnee automatisch deel aan de wedstrijd. Er worden twee prijzen uitgedeeld namelijk een vip-experience tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge (11/09/2021) en een vip experience tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk (25/09/2021). De abonnee in kwestie wordt uitgenodigd met de tickethouders die onder zijn abonnementsnummer tickets hebben aangekocht voor de betreffende wedstrijden zoals hierboven vermeldt.

4. Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar dienen toestemming voor deelnamen te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

6. Medewerkers van Grensverleggend nv zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

7. Grensverleggend nv behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Grensverleggend nv.

8. Deelnemers moeten in België wonen.

9. De winnaars ontvangen een prijs, met name een vip experience tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge of de wedstirjd tegen KV Kortrijk.

10. De prijswinnaars worden gekozen door lottrekking. Er worden 2 winnaars bepaald.

11. De wedstrijd op Facebook, Instagram, Essevee Tickethour en de Essevee shop loopt van 2 september  tot en met 24 september april. Op 10 september 2021 en 24 september wordt elk één winnaar bekend gemaakt.

12. De winnaars worden per telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.

13. Grensverleggend nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

14. Grensverleggend nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.

15. Grensverleggend nv behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Grensverleggend nv, de omstandigheden dit vereisen. Grensverleggend nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Grensverleggend nv.

16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Grensverleggend nv om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Close