SINT2020_webbanner

Wedstrijdreglement kleuractie ‘Essevee Sint’
(24 november tot en met 6 december 2020)

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Grensverleggend nv met ondernemingsnummer 0833.092.517, gevestigd op Kastanjelaan 75, 9870 Zulte. Deelname houdt in de ingekleurde tekening indienen, ten laatste op 6 december, bij Carrefour Market op adres Zuiderlaan 72, Waregem of bij AD Delhaize op adres Gentseweg 602, Waregem.

2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Grensverleggend nv.

3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

4. Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar dienen bij de prijsafhaling vergezeld te zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger.

6. Medewerkers van Grensverleggend nv zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

7. Grensverleggend nv behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Grensverleggend nv.

8. Deelnemers moeten in België wonen.

9. De winnaars ontvangen een prijs, met name een gesigneerd voetbalshirt van SV Zulte Waregem.

10. De prijswinnaars worden gekozen door lottrekking.

11. De wedstrijd op facebook loopt van 24 november tot en met 6 december. Op 10 december 2020 worden de 3 winnaars gekozen.

12. De winnaars worden per e-mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.

13. Grensverleggend nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

14. Grensverleggend nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.

15. Grensverleggend nv behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Grensverleggend nv, de omstandigheden dit vereisen. Grensverleggend nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Grensverleggend nv.

16. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Grensverleggend nv om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Close