Beleid grensoverschrijdend gedrag

0 I9 A7723

De Essevee Academie is er voor iedereen.

De Essevee Academie staat gekenmerkt om haar respectvol en correct beleid met een duidelijk omschreven gedragscode voor coaches, ouders en actieve leden. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen tekende Essevee een proactief beleid uit omtrent alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Met bijna 600 actieve leden behoort de Essevee Academie tot de grotere voetbalacademieën van België. Zowel jongens (op regionaal en elite niveau), vrouwen (jeugd en seniors) als G-voetbal hebben hun plaats in onze werking. Die grote diversiteit vraagt om een gepast beleid.

Ons beleid

Twee API's voor Academie

Een belangrijke eerste stap in dat kader is de aanstelling van twee aanspreekpunten persoonlijke integriteit, kortweg API's. Alle leden van de Academie kunnen bij hen terecht met vragen of meldingen rond grensoverschrijdend gedrag.

Met Jean-Pierre Imbo en Petra Desander vond de academie de twee geknipte kandidaten. Met respectievelijk 9 en 7 jaar dienst binnen de academie zijn Jean-Pierre en Petra bekende gezichten bij Essevee. Hun professionele achtergrond in de pedagogische en paramedische sector sterkt ons geloof dat zij de juiste personen op de juiste plaats zijn. Ze beschikken allebei over een gezonde dosis inlevingsvermogen, een luisterend oor en ze kunnen onafhankelijk en integer handelen.

De doelstelling is om in te zetten op een laagdrempelig protocol en snelle remediëring om iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen de academie te mijden.

Beleid grensoverschrijdend gedrag

In de Essevee Academie is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enzovoort zijn logischerwijze uit den boze.

20220820 U11 SV Zulte Waregem RSC Anderlecht 008 2

Onze meldpunten

In de Essevee Academie is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enzovoort zijn logischerwijze uit den boze.

Wanneer is gedrag ongewenst?

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie subjectief.  Jij alleen kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Je grenzen zijn persoonlijk en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald.  Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Iedereen kan het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag contacteren met vragen over of meldingen van verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ... Het meldpunt wil vroege detectie van problemen mogelijk maken, voor eerste opvang zorgen en (indien gewenst) gericht doorverwijzen voor volgende stappen.

Bij wie kan ik terecht?

Elke speler, ouder, begeleider, coach, ... met een vraag, vermoeden of klacht kan terecht bij onze twee Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (API)

JEAN-PIERRE IMBO (mail)

PETRA DESANDER (mail)

Wat mag je verwachten van onze API's?

- Bij de API's kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding.

- De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

- Hij of zij is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie.

- Het is geen machtsfiguur maar iemand die door velen gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, onafhankelijkheid, integer kunnen handelen.

- De API kent de gedragscode en reglementen.

- De API's luisteren en nemen je probleem ernstig.

20220820 U11 SV Zulte Waregem RSC Anderlecht 015 2