MISSIE

 

De jeugdwerking binnen de professionele club SV Zulte Waregem heeft als hoofddoel talentvolle spelers op te leiden tot potentieel voor de A-kern.

 

De Essevee-Jeugdacademie streeft dan ook naar de meest kwalitatieve opleiding en begeleiding waardoor maximale ontwikkelingskansen geboden worden aan jonge voetballers om hen op te leiden tot hun hoogst mogelijke niveau op alle vlakken.

 

De jeugdopleiding wil ook zijn sociaal-maatschappelijke rol opnemen door een Provinciale opleiding, G-voetbal en Dames voetbal aan te bieden. Dit alles echter in samenwerking met stad Waregem, de gemeente Zulte, scholen en andere clubs binnen de regio en daarbuiten.

Uiteindelijk wil de academie zijn professioneel en positief imago verder uitbouwen door een jeugdwerking die respect, discipline, kwaliteit en plezier als pijlers uitdraagt.

 VISIE

 

Binnen de jeugdopleiding van SV Zulte Waregem wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de academie en provinciale opleiding. Er is echter een open communicatie tussen beide opleidingen waardoor de samenwerking bijzonder goed verloopt.


De provinciale opleiding heeft vooral een sociaal en maatschappelijk karakter. Iedereen mag hier evenveel spelen. Hier bieden wij de jongens dezelfde kwalitatieve oefenstof aan, maar worden de eisen en de intensiteit van de  trainingen aangepast aan de doelgroep. Bij deze groep wordt er veel minder rekening gehouden met de prestaties en is het funaspect veel belangrijker. Alle andere richtlijnen, afspraken en waarden van de club zijn hier natuurlijk ook van toepassing. De club wil op alle niveaus een voorbeeldfunctie uitdragen.


De Essevee-jeugdacademie biedt een uiterst kwaliteitsvolle opleiding aan voor talentvolle jeugdspelers volgens de onderstaande visie. Het opleidingsplan is op alle vlakken volgens deze visie uitgewerkt, aangepast aan de noden en aan de leeftijd van de speler. Het doel is de jonge spelers met de beste trainers, specifiektrainers en middelen te omringen. Zo kunnen we hen alle kansen geven om door te groeien tot een volwaardig professioneel niveau.
In dit complexe proces staat de speler in zijn totaliteit centraal. In onze voetbalopleiding gaan wij ervan uit dat de speler een jaar of tien de tijd nodig heeft. Om de continuïteit gedurende de tien voetbaljaren te verkrijgen, wordt er gewerkt met de trainingsprogramma’s waarin is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de opleiding wordt gegeven. De uitgangspunten voor de trainingen per categorie zijn de psychologische en fysieke leeftijdskenmerken. Progressief zal de trainingsarbeid verdubbeld worden tot 12 uur per week en binnen het scholenproject tot 17uur per week. We werken volgens de ‘windows of opportunity’ waarbij aan iedere leeftijd de correcte prikkels worden gegeven (bv. bewegingsschool, coördinatie, techniek, kracht, linietraining, compilaties, etc.) Aldus zullen we streven naar het vormen van volwaardige en complete A-kern spelers.


In onze voetbalopleiding zijn techniek, spelintelligentie, persoonlijkheid en atletisch vermogen de rode draad.

 

De ouders en spelers willen wij tevens ondersteunen op het gebied van voeding, dagelijkse leefgewoontes (lifestyle) en persoonlijke trainingsmodaliteiten.

 

Binnen de academie wordt een aparte visie gevolgd doorheen de drie ontwikkelingsfasen:

 

De basisfase/U6-U10:
In de basisfase (onderbouw) moet gedacht worden aan het vormen en “ontdekken” van het voetbalgevoel.
De persoonsontwikkeling zorgt ervoor dat de jonge spelers nog erg balgericht zijn. Daarom is het spel bij balbezit altijd het uitgangspunt. Vanuit de belevingswereld van deze kinderen heeft balbezit van de tegenstander nog weinig of geen betekenis. Ze weten vaak niet eens wie die tegenstander is. Ze begrijpen wel heel goed dat ze de bal moeten afpakken als ze hem kwijt zijn. In deze fase gaat het om de speler en de bal waarbij plezier beleving en zelfontwikkeling van primordiaal belang zijn.

 

Iedereen zal evenveel speeltijd krijgen. Voetbalspecifieke techniek en algemene lichaamsmotoriek (coördinatie) zijn de specifieke onderdelen waarop getraind moet worden. Natuurlijk komen de verschillende voetbalthema’s ook aan bod tijdens de collectieve trainingen maar het accent kan in deze fase maar op één item tegelijkertijd liggen omdat anders de verwarring voor de speler te groot wordt. Een logische opbouw komt het leerproces bij deze spelers ten goede.
De spelers krijgen dus een techniektraining in kleine groepjes door specifieke techniektrainers, een bewegingsschool sessie uitgewerkt door regenten lichamelijke opvoeding en een voetbaltraining door hun collectieve trainer.

 

De opbouwfase/U11-U14:
De belangrijkste fase voor een voetballer is de opbouwfase. De speler doet in deze levensfase namelijk een groot aantal indrukken op en ontwikkelt zich snel. Vaak zien deze spelers al de oplossing, maar motorisch/technisch kunnen ze het nog niet waarmaken. Het lichaam gaat in deze leeftijdscategorieën ook sterk gaan veranderen door de invloed van hormonen en dit aan een erg hoog tempo (groeispurt) waardoor de speler moet leren omgaan met een nieuw en uiterst kwetsbaar lichaam . Daarom wordt tijdens deze fase vooral de nadruk gelegd op blessurepreventie, coördinatie (leren omgaan met nieuwe lichaam), verderzetting basistechniek en uitvoeringssnelheid waarbij alles verfijnd en geautomatiseerd wordt. Belangrijk is hier ook het gericht trainen of het bevorderen van een gezonde winnaarsmentaliteit via de oefenstof, die niet alleen de spelmiddelen en de spelbekwaamheid ontwikkelt maar toch ook tegemoet komt aan de diepste wens van elke voetballer “om spelenderwijs bij te leren”.

 


In deze fase moet de grondgedachte van het spel, winnen, ook naar voren komen zodanig dat de spelers hiermee kunnen leren omgaan. Om te kunnen winnen moet een zekere prestatie geleverd kunnen worden op de juiste plaats en het juiste moment, namelijk de wedstrijd. Daarom dat we naast een zo kwalitatief mogelijke opleiding voor iedereen gaan kiezen om een prestatiegerichte wedstrijdselectie te gaan maken. Dit houdt in dat de A en B teams van de U11 en U12 gekozen worden o.b.v. hun prestaties tijdens de wedstrijd en vooral hun inzet en prestatie tijdens de trainingsweek. In deze leeftijdsgroep is het echter wel zo dat alle spelers steeds gelijke speelkansen krijgen.

 

Bij onze elite U13 en U14 kiezen we er ook voor om af te stappen van de gelijke speelkansen.  Spelers dienen met deze grondwet van het voetbal leren omgaan ter voorbereiding naar elite U15. In bovenbouw wordt namelijk een prestatiegerichte visie gehanteerd en daarbij wordt tactisch opgesteld en gewisseld in functie van het wedstrijdresultaat.

 

Het zal dus aan de speler zijn om steeds het beste van zichzelf te geven, zowel tijdens de wedstrijd als op training! Op onze beurt, zullen wij en vooral de trainer, proberen om zo duidelijk en open mogelijk te communiceren naar de spelers toe over de keuzes. Er zal ook nog altijd minimum 1/3e van de wedstrijdtijd gespeeld worden door de spelers die starten op de bank.

 

De wedstrijdfase/U15- B-kern:
Deze fase begint ongeveer als de spelers de leeftijd van 14 – 16 jaar hebben bereikt. Het winnen van wedstrijden was al belangrijk, maar nu krijgt dit ook een waarde toegekend. We evolueren van willen naar leren winnen. De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu objectiever beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen correct en kritisch worden ingeschat. Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze zelf ook aangeven wat er globaal wel en niet functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe analysevermogen van sommige spelers. De individuele en collectieve wedstrijdcompilaties en video-analyses op elite niveau maken deze zelfsturing en gerichte technisch-tactische remediëring mogelijk.

 

De wedstrijd (de vorige of aankomende) wordt nu ook het kader waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud. De kwaliteiten van spelers worden nu gebruikt voor het team. Je ziet hoe belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg speelt en dat iedereen met dezelfde grondgedachte speelt. Het begrijpen van elkaar, het elkaar aanvoelen in een spelsituatie wordt op die manier eenvoudiger. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan heel ver doorgevoerd worden. De uitvoering wordt belangrijker. De handelingssnelheid moet omhoog. De selectiecriteria vanaf elite U15 worden dan ook zeer streng. Het fysieke speelt een belangrijkere rol. Tijdens deze periode bouwt men de conditie op volgens een 6 wekencyclus en wordt er specifiek aan kracht en blessurepreventie gewerkt. Alle spelers vanaf U15 trainen met polar tijdens de voetbalconditionele trainingen. Natuurlijk is het belangrijk dat de trainer goed de groep kan analyseren en de tekortkomingen van de ploeg kan blootleggen en deze vervolgens door gerichte training kan wegwerken. Steeds meer zal er taakgericht en per positie specifiek getraind worden.

 

VISIETEKSTEN JEUGDACADEMIE ESSEVEE

 

Visietekst: Kinderen ontwikkelen op hun niveau

 

Visietekst: Prestatiegerichte wedstrijdselectie vanaf U11

 

Visietekst: Essevee Elite Scholenproject en Talent Development Project